• THỂ LỆ GỬI BÀI HỘI THẢO:

- Ngôn ngữ:

  • Ưu tiên chấp nhận bài viết bằng tiếng Anh.
  • Bài viết bằng tiếng Việt phải có phần tóm tắt viết bằng tiếng Anh.
  • Thể thức trình bày: Bài viết từ 6.000 từ trở lên, được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.2 pt, cách dòng 6 pt, lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2 cm.

- Bố cục bài viết:

  • Tiêu đề, tên tác giả, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email;
  • Tóm tắt (khoảng 250 từ), từ khóa (không quá 5 từ) được dịch sang tiếng Anh (trường hợp bài viết bằng tiếng Việt);
  • Nội dung bài viết (Mở đầu, Tổng quan, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả/ Đóng góp mới, Kết luận, Phụ lục); tài liệu tham khảo (Theo kiểu APA - American Psychological Association).

Toàn bộ bài viết sẽ được gửi đi phản biện và những bài đạt yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo có chỉ số xuất bản quốc tế (ISBN).

* Thời hạn và địa chỉ nhận bài
- Hạn cuối nhận bài viết hoàn chỉnh: 10/5/2024

  • Địa chỉ nhận bài: Tham luận tiếng Việt gửi qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hoặc có thể upoad file trực tiếp tại trang Web này (phần upload bên dưới)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua email hoặc ThS. Võ Thị Bích Trâm; ĐT: 0774.552.405

Địa chỉ: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

   

Submit Your Manuscripts


Replace existing files with uploaded files?
Yes
No

   
© VCM