KEY-NOTE SPEAKERS

 

 

Kim, Junki

Giáo sư, Tiến sĩ tại Trường Cao học Quản lý công, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nam, Sang-Woo

Giáo sư Danh dự tại Trường Quản lý và chính sách công KDI, Hàn Quốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kwon, Huck-ju

Giáo sư, tiến sĩ tại trường Trường Cao học Quản lý công, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lee, Wonhee

Giáo sư tại Trường Quốc Gia Hankyong, Hàn Quốc

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vu, Bang Tam

Giáo sư, Tiến sĩ tại Trường Kinh Doanh và Kinh tế, Đại học Haiwai’i ở Hilo, Hoa Kỳ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

 

 

 

   
© VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG TRUNG BỘ (ISSCR)