Các cột mốc quan trọng

- Hạn nhận đăng ký tiêu đề bài viết: 30/05/2020

- Hạn nhận bài viết hoàn chỉnh: 30/07/2020

- Thời gian và địa điểm hội thảo:

Hội thảo được tổ chức lúc 7h30 ngày 18/12/2020

Tại : KS Fivitel, 388 Trần Hưng Đạo - TP. Đà Nẵng

 

Chương trình hội thảo

   
© VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG TRUNG BỘ (ISSCR)